ADVIES

Veel mensen, die muziek maken, kennen de behoefte om van gedachten te wisselen op zowel het muzikale als op het persoonlijke vlak. Immers, bij het ontwikkelen van het muzikale vermogen speelt de persoonlijkheid een grote rol. Binnen het Instituut bestaat de mogelijkheid om een dergelijke gedachtenwisseling te laten plaatsvinden. U voert dan één of meerdere gesprekken en/of speelt voor. Na een aantal sessies krijgt u een volwaardig muzikaal advies mee, waar u lange tijd op kunt voortborduren.